نمایش 1–12 از 474 نتیجه

پرده حمام طرح ارنج

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح استلا

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح استون

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح پاپاتیا

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح پاستیل

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح تری

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح دراپ

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح دیمپل

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح رین

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.

پرده حمام طرح سفید

496,000 تومان863,000 تومان
پرده حمام یکی از عناصر دکوراسیون حمام است که باید پوشش مناسبی را ایجاد کند. برای سرویس بهداشتی و حمام برخلاف پرده فضای نشیمن و اتاق خواب که از انواع پارچه ها و طرح های سنتی و کلاسیک استفاده میشود . این دسته مدل ها و پارچه ها در دستشویی و حمام جایی ندارند. فضای سرویس های بهداشتی، حمام و دستشویی با آب و رطوبت و نم در ارتباط است. از طرفی شوینده ها و سفید کننده ها در حمام استفاده می شوند. وجود شوینده ها و رطوبت را دست کم نگیرید. رزین تاژ در تولید پرده حمام با استفاده از بهترین پارچه و مواد رزینی اقدام نموده که باعث شده پرده حمام  آب و رطوبت را به خود جذب نکند و تغییر رنگ ندهد. مواد ضد آب در تهیه و ساخت پرده های حمام مناسب تر هستند. دوام این نوع پارچه ها بسیار بالاست وحتی میتوان آن را با ماشین لباسشویی شستشو داد. از حلقه های پلاستیکی برای آویز شدن استفاده میشود.